معنی و ترجمه کلمه داراى ظاهر خشک و پلاسیده به انگلیسی داراى ظاهر خشک و پلاسیده یعنی چه

داراى ظاهر خشک و پلاسیده

scarious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها