معنی و ترجمه کلمه داراى ظاهر خوب کردن به انگلیسی داراى ظاهر خوب کردن یعنی چه

داراى ظاهر خوب کردن

varnish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها