معنی و ترجمه کلمه داراى ظرافت زیاد به انگلیسی داراى ظرافت زیاد یعنی چه

داراى ظرافت زیاد

precieuse
precieux

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها