معنی و ترجمه کلمه داراى عداوت و دشمنى دیرین به انگلیسی داراى عداوت و دشمنى دیرین یعنی چه

داراى عداوت و دشمنى دیرین

rancorous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها