معنی و ترجمه کلمه داراى عدد اتمى بیشتر از اورانیم به انگلیسی داراى عدد اتمى بیشتر از اورانیم یعنی چه

داراى عدد اتمى بیشتر از اورانیم

transuranic
transuranium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها