معنی و ترجمه کلمه داراى عصاى سلطنتى به انگلیسی داراى عصاى سلطنتى یعنی چه

داراى عصاى سلطنتى

sceptered

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها