معنی و ترجمه کلمه داراى عضلات سفت و سخت به انگلیسی داراى عضلات سفت و سخت یعنی چه

داراى عضلات سفت و سخت

muscle bound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها