معنی و ترجمه کلمه داراى عقل سالم به انگلیسی داراى عقل سالم یعنی چه

داراى عقل سالم

compos mentis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها