معنی و ترجمه کلمه داراى عقل سلیم به انگلیسی داراى عقل سلیم یعنی چه

داراى عقل سلیم

sane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها