معنی و ترجمه کلمه داراى عقیده درست به انگلیسی داراى عقیده درست یعنی چه

داراى عقیده درست

orthodox

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها