معنی و ترجمه کلمه داراى عقیده معتدل به انگلیسی داراى عقیده معتدل یعنی چه

داراى عقیده معتدل

soft shell
soft shelled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها