معنی و ترجمه کلمه داراى عقیده ناصحیح یا غیر معمول به انگلیسی داراى عقیده ناصحیح یا غیر معمول یعنی چه

داراى عقیده ناصحیح یا غیر معمول

unorthodox

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها