معنی و ترجمه کلمه داراى علاقه جنسى به جنس مقابل و به جنس خود به انگلیسی داراى علاقه جنسى به جنس مقابل و به جنس خود یعنی چه

داراى علاقه جنسى به جنس مقابل و به جنس خود

bisexual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها