معنی و ترجمه کلمه داراى عمل متقابل به انگلیسی داراى عمل متقابل یعنی چه

داراى عمل متقابل

counteractive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها