معنی و ترجمه کلمه داراى عنوان قرمز کردن به انگلیسی داراى عنوان قرمز کردن یعنی چه

داراى عنوان قرمز کردن

rubricate
rubricize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها