معنی و ترجمه کلمه داراى غبغب یا زائده آویخته به انگلیسی داراى غبغب یا زائده آویخته یعنی چه

داراى غبغب یا زائده آویخته

lobate
lobated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها