معنی و ترجمه کلمه داراى غشاء پرده به انگلیسی داراى غشاء پرده یعنی چه

داراى غشاء پرده

membranaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها