معنی و ترجمه کلمه داراى غشاء یا شامه مومى به انگلیسی داراى غشاء یا شامه مومى یعنی چه

داراى غشاء یا شامه مومى

cerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها