معنی و ترجمه کلمه داراى غلاف مخ دار به انگلیسی داراى غلاف مخ دار یعنی چه

داراى غلاف مخ دار

medullated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها