معنی و ترجمه کلمه داراى غلظت ملکولى مساوى به انگلیسی داراى غلظت ملکولى مساوى یعنی چه

داراى غلظت ملکولى مساوى

equimolal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها