معنی و ترجمه کلمه داراى فرکانس با تکرار زیاد به انگلیسی داراى فرکانس با تکرار زیاد یعنی چه

داراى فرکانس با تکرار زیاد

high frequency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها