معنی و ترجمه کلمه داراى فشار زیاد به انگلیسی داراى فشار زیاد یعنی چه

داراى فشار زیاد

superincumbent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها