معنی و ترجمه کلمه داراى فشار ضعیف به انگلیسی داراى فشار ضعیف یعنی چه

داراى فشار ضعیف

low tension

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها