معنی و ترجمه کلمه داراى فعالیت بیش از اندازه به انگلیسی داراى فعالیت بیش از اندازه یعنی چه

داراى فعالیت بیش از اندازه

hyperactive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها