معنی و ترجمه کلمه داراى فلس هاى ریز به انگلیسی داراى فلس هاى ریز یعنی چه

داراى فلس هاى ریز

squamulose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها