معنی و ترجمه کلمه داراى فواصل دانه وار به انگلیسی داراى فواصل دانه وار یعنی چه

داراى فواصل دانه وار

moniliform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها