معنی و ترجمه کلمه داراى فکر بد و پست به انگلیسی داراى فکر بد و پست یعنی چه

داراى فکر بد و پست

low minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها