معنی و ترجمه کلمه داراى فکر حساس به انگلیسی داراى فکر حساس یعنی چه

داراى فکر حساس

tender minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها