معنی و ترجمه کلمه داراى فکر خشن و بدون احساسات به انگلیسی داراى فکر خشن و بدون احساسات یعنی چه

داراى فکر خشن و بدون احساسات

tough minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها