معنی و ترجمه کلمه داراى فکر صائب به انگلیسی داراى فکر صائب یعنی چه

داراى فکر صائب

sharp sighted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها