معنی و ترجمه کلمه داراى فکر معلول به انگلیسی داراى فکر معلول یعنی چه

داراى فکر معلول

non compos mentis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها