معنی و ترجمه کلمه داراى فکر وسیع به انگلیسی داراى فکر وسیع یعنی چه

داراى فکر وسیع

broad minded
large minded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها