معنی و ترجمه کلمه داراى قابلیت تخریب چوب به انگلیسی داراى قابلیت تخریب چوب یعنی چه

داراى قابلیت تخریب چوب

xylotomous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها