معنی و ترجمه کلمه داراى قدرت تحمل زیاد نسبت به تغییرات عوامل محیط به انگلیسی داراى قدرت تحمل زیاد نسبت به تغییرات عوامل محیط یعنی چه

داراى قدرت تحمل زیاد نسبت به تغییرات عوامل محیط

eurytopic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها