معنی و ترجمه کلمه داراى قدرت تحمیل اراده خود بر دیگران به انگلیسی داراى قدرت تحمیل اراده خود بر دیگران یعنی چه

داراى قدرت تحمیل اراده خود بر دیگران

self enforcing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها