معنی و ترجمه کلمه داراى قدرت در اثر ارشدیت به انگلیسی داراى قدرت در اثر ارشدیت یعنی چه

داراى قدرت در اثر ارشدیت

old line

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها