معنی و ترجمه کلمه داراى قدرت مطلقه به انگلیسی داراى قدرت مطلقه یعنی چه

داراى قدرت مطلقه

independent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها