معنی و ترجمه کلمه داراى قدرت و اختیارات سلطنتى بودن به انگلیسی داراى قدرت و اختیارات سلطنتى بودن یعنی چه

داراى قدرت و اختیارات سلطنتى بودن

scepter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها