معنی و ترجمه کلمه داراى قدرت و زور به انگلیسی داراى قدرت و زور یعنی چه

داراى قدرت و زور

cogent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها