معنی و ترجمه کلمه داراى قدرت پیشگویى به انگلیسی داراى قدرت پیشگویى یعنی چه

داراى قدرت پیشگویى

anticipative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها