معنی و ترجمه کلمه داراى قصبه الریه به انگلیسی داراى قصبه الریه یعنی چه

داراى قصبه الریه

tracheate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها