معنی و ترجمه کلمه داراى قصد درونى به انگلیسی داراى قصد درونى یعنی چه

داراى قصد درونى

autotelic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها