معنی و ترجمه کلمه داراى قضاوت صحیح به انگلیسی داراى قضاوت صحیح یعنی چه

داراى قضاوت صحیح

levelheaded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها