معنی و ترجمه کلمه داراى قطر مساوى به انگلیسی داراى قطر مساوى یعنی چه

داراى قطر مساوى

isodiametric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها