معنی و ترجمه کلمه داراى قوه ابتکار به انگلیسی داراى قوه ابتکار یعنی چه

داراى قوه ابتکار

ingenious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها