معنی و ترجمه کلمه داراى قوه تفکیک یا تمیز به انگلیسی داراى قوه تفکیک یا تمیز یعنی چه

داراى قوه تفکیک یا تمیز

denotative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها