معنی و ترجمه کلمه داراى قوه فراره زیاد به انگلیسی داراى قوه فراره زیاد یعنی چه

داراى قوه فراره زیاد

high test

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها