معنی و ترجمه کلمه داراى قوه قضاوت سلیم به انگلیسی داراى قوه قضاوت سلیم یعنی چه

داراى قوه قضاوت سلیم

judicious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها