معنی و ترجمه کلمه داراى قیافه جامد و بى روح به انگلیسی داراى قیافه جامد و بى روح یعنی چه

داراى قیافه جامد و بى روح

solid looking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها