معنی و ترجمه کلمه داراى قیم یا سرپرست به انگلیسی داراى قیم یا سرپرست یعنی چه

داراى قیم یا سرپرست

tutelary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها